درباره آلن کار

بیش از 30 سال است که آلن کار به افراد مبتلا به اعتیاد و مسائلی ازجمله سیگار کشیدن، الکل، وزن، اعتیاد به فناوری دیجیتال و حتی ترس از پرواز کمک می‌کند. آلن کار حسابداری خبره بود که با ترک سیگار با این روش تصمیم گرفت به دیگران هم از طریق همین روش کمک کند. با گسترش آن و یافتن تشابه اضافه‌وزن و اعتیاد به سیگار، تناسب‌اندام به همین روش را هم ابداع کرد. تاکنون نزدیک به 50 میلیون نفر در کل دنیا موفق به ترک اعتیاد به سیگار، اصلاح سبک تغذیه و تناسب‌اندام و سایر مواردی که اشاره شد شده‌اند.